HELSENORGE

Laboratorietjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av analyser innen de laboratoriemedisinskfaglige områdene medisinsk mikrobiologi og medisinsk biokjemi. I tillegg til analytisk virksomhet tilbyr avdelingen rådgivning og tolking av analysesvar. 

​Om oss

Laboratorietjenesten i Helse Nord-Trøndelag HF er organisert i én avdeling, og består av driftsenhetene Blodbanken, Laboratorium for medisinsk biokjemi og Laboratorium for medisinsk mikrobiologi.

Avdeling for laboratoriemedisin Blodbanken, Sykehuset Levanger Blodbanken, Sykehuset Namsos Laboratorie for medisinsk biokjemi, Sykehuset Levanger Laboratorie for medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos Laboratorie for medisinsk mikrobiologi

Avdelingen har til sammen ca. 110 ansatte, som består av leger, bioingeniører og assistenter.

Avdelingen har et omfattende kvalitetssystem og er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 15189 for alle driftsenhetene.

Kvalitetshåndboken til Avdeling for laboratoriemedisin (eqs public)

Akkrediteringsomfanget er beskrevet i vår labhåndbok (eqs public)


Laboratoriehåndboka

Laboratoriehåndboka gir en oversikt over analyser vi utfører ved laboratoriene i Helse Nord-Trøndelag, og veiledning i hvordan prøvene skal tas. Informasjonen er primært rettet mot helsepersonell.

Veiledning i riktig bruk av våre tjenesterVeileder for prøvetaking ved mistanke om koronavirusinfeksjon

Lab-nytt

Informasjon fra Laboratoriemedisin til våre brukere

Bestillinger

Vi gjør oppmerksom på at gratis prøvetakingsutstyr til medisinsk biokjemi leveres fra oss under forutsetning av at prøvene sendes til våre laboratorier.

Medisinsk biokjemi, Levanger og Blodbank Medisinsk biokjemi, Namsos Medisinsk mikrobiologi, Levanger Beskrivelse av prøvetakingsutstyr til Medisinsk mikrobiologi med bestillingsnummer og bruksområde (eqs public)

Rekvisisjoner

Last ned våre rekvisisjoner

Anbefalinger ved blodtransfusjon

Har du en pasient som skal gjennomføre framtidige blodtransfusjoner i sin hjemkommune? Les om våre anbefalinger for transfusjon av blod og blodprodukter utenfor sykehus.

Anbefalinger ved blodtransfusjon (HNTs kvalitetssystem)

E-læringskurs ved blodtransfusjon utenfor offentlig sykehus

E-læringskurset «Transfusjon av blodprodukter i utenfor offentilg sykehus» krever pålogging for ikke-ansatte, det vil si at brukere må  logge seg på via ID-porten  (krever at bruker har et norsk fødselsnummer).

  • Velg «Logg på»  øverst til høyre i skjermbildet

  • Velg den elektroniske ID løsningen du ønsker å benytte  og følg instruksjoner på skjerm.

  • Velg «Kurskatalog» på øverste menylinje

  • Velg «E-læring»

  • Skriv «Transfusjon» i søkefeltet, og trykk Enter.

  • Velg «Transfusjon av blodprodukter i utenfor offentlig sykehus»

  • Etter gjennomføring må kurset lukkes ved å lukke skjermbildet. Da kommer man tilbake til Læringsportalen. Velg  «Registrerer fullført kurs» og legg inn opplysninger det spørres etter.

Kvitteringsliste for opplæring

Kvitteringsliste for opplæring og oppdatering i primærhelsetjenesten (PDF)

Noklus

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) arbeider med kvalitetsforbedring av laboratoriearbeid i primær- og spesialisthelsetjenesten. Hovedkontoret ligger i Bergen (Haraldsplass Diakonale sykehus), og laboratoriekonsulenter (bioingeniører) og legespesialister er tilknyttet 23 ulike sykehus. Noklus har avtale om samarbeid med de fire regionale helseforetakene. 

Les mer på noklus.no

Lenker

Folkehelseinstituttet (fhi.no)Antiobiotikasenteret for primærhelsetjenesten (helse-bergen.no)Retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (antibiotikaiallmennpraksis.no)Retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus (helsedirektoratet.no)
Fant du det du lette etter?