HELSENORGE

Laboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos

Vi bistår sykehusets avdelinger med blodprøvetaking på inneliggende pasienter og i poliklinikken og har ansvar for sædundersøkelser i forbindelse med steriliseringskontroll.  Avdelingen analyserer blodprøver og andre kroppsvæsker.

Fant du det du lette etter?