HELSENORGE

Laboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Levanger

Vi bistår sykehusets avdelinger med blodprøvetaking på inneliggende pasienter og i poliklinikken, og utfører spermieundersøkelser ved timebestilling. Avdelingen analyserer blodprøver og andre kroppsvæsker.

Fant du det du lette etter?