Helsefaglig

Samhandling, utdanning, forskning og tjenester

Disse sidene er hovedsakelig rettet mot helsepersonell og forskere med helse som forskningsfelt, men sidene gir også informasjon om vår faglige virksomhet til publikum for øvrig.