Illustrasjonsfoto Forskning

Forskning

Nyttig informasjon om forskning i Helse Nord-Trøndelag

Forskning er en av helseforetakets fire lovpålagte oppgaver. Forskning i Helse Nord-Trøndelag skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom og understøtte kvaliteten på de tjenestene vi tilbyr våre pasienter. Helseforetaket har en egen Forskningsavdeling som veileder, gir råd og støtter opp om forskning.

Forskning i Helse Nord-Trøndelag

  • DAC - Godkjenning av forskningsprosjekt

    Helseforskningsloven setter krav om forsvarlighet i forskning, og hver forskningsinstitusjon er pålagt å etablere rutiner for å sikre dette. Forskningsavdelingen har ansvar for å føre oversikt og kontroll med forskningen som foregår i Helse...

  • Forskere i HNT

    Helse Nord-Trøndelag har betydelig forskningskompetanse, og legger vekt på å skape god pasientbehandling og spennende arbeidsmiljø gjennom å tilrettelegge for forskning. Her finner du en oversikt over ansatte med PhD og stipendiater/PhD-studenter.

  • Forskningsmidler

    Her finner du en oversikt over interne og eksterne forskningsmidler du kan søke på.

  • Nye forskningsressurser i Helse Nord-Trøndelag

    Forskningskoordinator, statistiker og personvernombud er gjort tilgjengelig for forskere i Helse Midt-Norge. Slik kan du som forsker benytte deg av dem.

  • Registre - kvalitetsforbedring og forskning

    I Helse Nord-Trøndelag har vi flere registre som brukes til kvalitetsforbedring eller forskning. Disse registrene legger grunnlaget for en kontinuerlig utvikling og gir mulighet for å evaluere kvalitet og helsegevinst, og danner grunnlag fo...

  • Skal du forske? Dette trenger du å vite

    Her finner du informasjon som skal sikre at medisinsk og helsefaglig forskning gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

  • Strategi- og handlingsplan for forskning

    Helseforetakene har forskning som en av sine fire lovpålagte oppgaver. Forskning er et viktig virkemiddel for å nå målsettingen om likeverdige helsetjenester av høy kvalitet.

  • Utlevering av forskningsdata

    Helse Nord-Trøndelag forvalter mye data. Deler av dataene brukes for eksempel til helsefremmende forskning og kvalitetsarbeid. All utlevering av forskningsdata skjer i tråd med norsk lovverk og godkjente interne prosedyrer, og personvern står i fokus.

Se alle artikler om forskningsstøtte

Forskningsnyheter

Kontaktinformasjon

Forskningssjef

Bodil Landstad
bodil.landstad@hnt.no
Telefon 74 09 89 32

Sekretær

Bente Rømo Søreng
bente.romo.soreng@hnt.no 
Telefon 74 09 82 90

Forskningsrådgiver

Hege Selnes Haugdahl
hege.haugdahl@hnt.no
Telefon 74 09 81 35

Prosjektkoordinator

Kristine Hole
kristine.hole@hnt.no
Telefon 74 09 87 88

Konsulent datautlevering

Marlen Knutli
marlen.knutli@hnt.no
Telefon 74 09 87 92

Rådgiver IKT

Erling Jermstad
erling.jermstad@hnt.no
Telefon 74 09 89 21

Saksbehandler

Liv Eli Lysfjord
liveli.lysfjord@hnt.no
Telefon 74 21 57 46

Fagbibliotekar Namsos

Linn Benjaminsen Hølvold
LinnBenjaminsen.Holvold@helse-nordtrondelag.no
Telefon 74 21 56 39

Fagbibliotekar Levanger

Marianne Lysne
marianne.lysne@hnt.no
Telefon 74 09 83 36

Personvernombud for Forskning

Fredrik Høie Jordet
FredrikHoie.Jordet@hnt.no
Telefon 74 09 73 53

Rådgiver kommunikasjon

Kim Goksøyr Strande
KimGoksoyr.Strande@hnt.no
Telefon 92 81 98 01

Rådgiver innovasjon

Hilde Kjeldstad Berg
hildekjeldstad.berg@hnt.no
Telefon 47 25 72 22

Kontakt Forskningsavdelingen

forskningsavdelingen@hnt.no
Telefon 74 09 82 90


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.