HELSENORGE
Illustrasjonsfoto Forskning
Nyttig info om forskning i Helse Nord-Trøndelag

Forskning

Forskning er en av helseforetakets fire lovpålagte oppgaver. Forskning i Helse Nord-Trøndelag skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom, og understøtte kvaliteten på de tjenestene vi tilbyr våre pasienter. Helseforetaket har en egen Forskningsavdeling som veileder, gir råd og støtter opp om forskning.

​​

Forskning i Helse Nord-Trøndelag

Forskningsrapport fra spesialisthelsetjenesten

Fant du det du lette etter?