Forskningsstøtte

Forskningsstøtte
 • Skal du forske? Dette trenger du å vite

  Her finner du informasjon som skal sikre at medisinsk og helsefaglig forskning gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

 • Utlevering av forskningsdata

  Helse Nord-Trøndelag forvalter mye data. Deler av dataene brukes for eksempel til helsefremmende forskning og kvalitetsarbeid. All utlevering av forskningsdata skjer i tråd med norsk lovverk og godkjente interne prosedyrer, og personvern står i fokus.

 • DAC - Godkjenning av forskningsprosjekt

  Helseforskningsloven setter krav om forsvarlighet i forskning, og hver forskningsinstitusjon er pålagt å etablere rutiner for å sikre dette. Forskningsavdelingen har ansvar for å føre oversikt og kontroll med forskningen som foregår i Helse...

 • Forskere i HNT

  Helse Nord-Trøndelag har betydelig forskningskompetanse, og legger vekt på å skape god pasientbehandling og spennende arbeidsmiljø gjennom å tilrettelegge for forskning. Her finner du en oversikt over ansatte med PhD og stipendiater/PhD-studenter.

 • Forskningshåndboken

  Oslo Universitetssykehus har i samarbeid med Haukland Universitetssykehus utviklet en håndbok som kan være til nytte for både erfarne og uerfarne forskere i alle faser av et forskningsprosjekt.

 • Registre - kvalitetsforbedring og forskning

  I Helse Nord-Trøndelag har vi flere registre som brukes til kvalitetsforbedring eller forskning. Disse registrene legger grunnlaget for en kontinuerlig utvikling og gir mulighet for å evaluere kvalitet og helsegevinst, og danner grunnlag fo...

 • Regionalt redelighetsutvalg for Helse Midt-Norge RHF og NTNU

  Helse Midt-Norge RHF gikk sommeren 2018 inn i et felles regionalt redelighetsutvalg sammen med NTNU.

 • Helseforskningsportalen

  Er du forsker i Helse Midt-Norge eller ved NTNU og lurer på hvilke løsninger du trygt kan bruke til innsamling og lagring av dine helseforskningsdata? Helseforskningsportalen gir deg svaret!

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.