Forskningsstøtte

Forskningsstøtte
 • Foto: colourbox.comUtlevering av forskningsdata

  Helse Nord-Trøndelag forvalter mye data. Deler av dataene brukes for eksempel til helsefremmende forskning og kvalitetsarbeid. All utlevering av forskningsdata skjer i tråd med norsk lovverk og godkjente interne prosedyrer, og personvern står i fokus.

 • Foto: colourbox.comDAC - Godkjenning av forskningsprosjekt

  Helseforskningsloven setter krav om forsvarlighet i forskning, og hver forskningsinstitusjon er pålagt å etablere rutiner for å sikre dette. Forskningsavdelingen har ansvar for å føre oversikt og kontroll med forskningen som foregår i Helse...

 • Foto: colourbox.comForskere i HNT

  Helse Nord-Trøndelag har betydelig forskningskompetanse, og legger vekt på å skape god pasientbehandling og spennende arbeidsmiljø gjennom å tilrettelegge for forskning. Her finner du en oversikt over ansatte med PhD og stipendiater/PhD-studenter.

 • Logo Forskningshåndboken. Bilde.Forskningshåndboken

  Oslo Universitetssykehus har i samarbeid med Haukland Universitetssykehus utviklet en håndbok som kan være til nytte for både erfarne og uerfarne forskere i alle faser av et forskningsprosjekt.

 • Foto: colourbox.comRegistre - kvalitetsforbedring og forskning

  I Helse Nord-Trøndelag har vi flere registre som brukes til kvalitetsforbedring eller forskning. Disse registrene legger grunnlaget for en kontinuerlig utvikling og gir mulighet for å evaluere kvalitet og helsegevinst, og danner grunnlag fo...

 • Et forstørrelsesglass med to tannhjul bak glasset. Illustrasjon.Regionalt redelighetsutvalg for Helse Midt-Norge RHF og NTNU

  Helse Midt-Norge RHF gikk sommeren 2018 inn i et felles regionalt redelighetsutvalg sammen med NTNU.

 • Ill.foto HelseforskningsportalenHelseforskningsportalen

  Er du forsker i Helse Midt-Norge eller ved NTNU og lurer på hvilke løsninger du trygt kan bruke til innsamling og lagring av dine helseforskningsdata? Helseforskningsportalen gir deg svaret!

 • Foto: colourbox.comRetningslinje for forskning

  Her finner du informasjon som skal sikre at medisinsk og helsefaglig forskning gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

Fant du det du lette etter?