Forskningsstøtte

 • DAC - Godkjenning av forskningsprosjekt

  Helseforskningsloven setter krav om forsvarlighet i forskning, og hver forskningsinstitusjon er pålagt å etablere rutiner for å sikre dette. Forskningsavdelingen har ansvar for å føre oversikt og kontroll med forskningen som foregår i Helse...

 • Registre - kvalitetsforbedring og forskning

  I Helse Nord-Trøndelag har vi flere registre som brukes til kvalitetsforbedring eller forskning. Disse registrene legger grunnlaget for en kontinuerlig utvikling og gir mulighet for å evaluere kvalitet og helsegevinst, og danner grunnlag fo...

 • Forskere i HNT

  Helse Nord-Trøndelag har betydelig forskningskompetanse, og legger vekt på å skape god pasientbehandling og spennende arbeidsmiljø gjennom å tilrettelegge for forskning. Her finner du en oversikt over ansatte med PhD og stipendiater/PhD-studenter.

 • Forskningsmidler

  Her finner du en oversikt over interne og eksterne forskningsmidler du kan søke på.

 • Nye forskningsressurser i Helse Nord-Trøndelag

  Forskningskoordinator, statistiker og personvernombud er gjort tilgjengelig for forskere i Helse Midt-Norge. Slik kan du som forsker benytte deg av dem.

 • Skal du forske? Dette trenger du å vite

  Her finner du informasjon som skal sikre at medisinsk og helsefaglig forskning gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

 • Strategi- og handlingsplan for forskning

  Helseforetakene har forskning som en av sine fire lovpålagte oppgaver. Forskning er et viktig virkemiddel for å nå målsettingen om likeverdige helsetjenester av høy kvalitet.

 • Utlevering av forskningsdata

  Helse Nord-Trøndelag forvalter mye data. Deler av dataene brukes for eksempel til helsefremmende forskning og kvalitetsarbeid. All utlevering av forskningsdata skjer i tråd med norsk lovverk og godkjente interne prosedyrer, og personvern står i fokus.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.