HELSENORGE

Høring revidert samarbeidsavtale

Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) i nordre del av Trøndelag og Bindal inviterer til innspill på forslag til revidert samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag. Samarbeidsavtalen skal erstatte dagens samarbeidsavtale og planlegges gjeldende fra 01.07.2020.

I høringen ber vi om innspill til forslaget til revidert samarbeidsavtale generelt og særlig i forhold til

  • reduksjon i antall retningslinjer / tjenesteavtaler
  • struktur for fagråd, fagutvalg og fagnettverk
  • representasjon i de ulike samhandlingsarenaer (PSU, ASU, fagråd, fagutvalg og fagnettverk)
  • innspill til implementering av avtaler og samarbeidsstruktur
Forslag til revidert samarbeidsavtale (pdf) Dagens samarbeidsavtale (pdf) Saksframlegg til ASU (pdf) Presentasjon til ASU (pdf)

Høringsinnspill

Høringsinstanser

Godkjenning av samarbeidsavtalen


 

Høringsfristen har gått ut.


Fant du det du lette etter?