HELSENORGE
Legeutvalget for kommune- og spesialisthelsetjenesten

Forbedringsforslag

Er du lege og har forslag til forbedringer i måten vi samhandler på mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten? Da ønsker vi å høre fra deg!

God kontakt mellom lege og pasient. Foto.

Forbedringsforslag​

Legeutvalget har opprettet en e-postadresse for innmelding av uhensiktsmessige måter vi samhandler på mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i dag, og forslag til forbedringer. 

Vi ønsker melding om hendelser og utfordringer som er gjentakende, og på tvers av avdelinger, kommuner og legekontor. Mange utfordringer omkring arbeidsfordeling, pasientflyt, pasientinformasjon og henvisninger/epikriser må løses på systemnivå. Eksempler fra klinisk hverdag kan selvfølgelig brukes, så lenge tauhetsplikten overholdes. E-postadressen skal ikke benyttes til å sende opplysninger som kan identifisere pasienter.

Send ditt forbedringsforslag til legesamarbeid@hnt.no

Samhandlingsavvik med pasientopplysninger

Samhandlingsavvik med pasientopplysninger skal fortsatt meldes på skjema. Samhandlingsavvik gir muligheter for statistikk og detaljert oppfølging av den enkelte hendelse.

Meld samhandlingsavvik med pasientopplysningerFant du det du lette etter?