HELSENORGE

Standardiserte pasientforløp og pakkeforløp

Det foregår et arbeid med å standardisere alle pasientbehandlinger i Helse Nord-Trøndelag. Nedenfor finner du en oversikt over alle ferdigstilte standardiserte pasientforløp. Form og språk er tilpasset helsepersonell, men pasienter, pårørende og andre kan også ha nytte av å lese beskrivelsen.

Utsnitt av den visuelle framstillingen av et standardisert pasientforløp.

Fant du det du lette etter?