HELSENORGE
Helsefellesskapet i nordre del av Trøndelag. Logo.
Samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Statistikk og rapporter

Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser, henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner, avviksmeldinger på samarbeidsavtalen, forbruksstatistikk per kommune etc.

Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner


​​2022

​Årsrapport 2022 Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering og Regional vurderingsenhet Midt​ (PDF)2021


2020


2019

2018

Årsrapport 2018 ReHR - RVE.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Årsrapport 2018 ReHR - RVE.pdfÅrsrapport 2018 ReHR - RVE.pdfpdf746859
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger HMN rehab 3 tert 2018 (hele året).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger HMN rehab 3 tert 2018 (hele året).pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger HMN rehab 3 tert 2018 (hele året).pdfpdf1433240
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 1 tert 2018.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 1 tert 2018.pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 1 tert 2018.pdfpdf2042851
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2018.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2018.pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2018.pdfpdf1466362
Statistikk sykehushenvisninger HNT rehab 3 tert 2018 (hele året).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Statistikk sykehushenvisninger HNT rehab 3 tert 2018 (hele året).pdfStatistikk sykehushenvisninger HNT rehab 3 tert 2018 (hele året).pdfpdf578331
Statistikk sykehushenvisninger rehab 1 tert 2018.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Statistikk sykehushenvisninger rehab 1 tert 2018.pdfStatistikk sykehushenvisninger rehab 1 tert 2018.pdfpdf646044
Statistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2018.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Statistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2018.pdfStatistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2018.pdfpdf584575

2017

Årsrapport 2017 ReHR.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2017/Årsrapport 2017 ReHR.pdfÅrsrapport 2017 ReHR.pdfpdf459618
Statistikk sykehushenvisninger rehab 2017 (hele året).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2017/Statistikk sykehushenvisninger rehab 2017 (hele året).pdfStatistikk sykehushenvisninger rehab 2017 (hele året).pdfpdf508605
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2017 (hele året).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2017/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2017 (hele året).pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2017 (hele året).pdfpdf1207816

2016

Årsrapport 2016 ReHR.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2016/Årsrapport 2016 ReHR.pdfÅrsrapport 2016 ReHR.pdfpdf437547
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2016.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2016/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2016.pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2016.pdfpdf894510
Statistikk sykehushenvisninger rehab 2016.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2016/Statistikk sykehushenvisninger rehab 2016.pdfStatistikk sykehushenvisninger rehab 2016.pdfpdf424385

2015

Årsrapport 2015 ReHR.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2015/Årsrapport 2015 ReHR.pdfÅrsrapport 2015 ReHR.pdfpdf444779
Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen

20222021


2020

Rapport samhandlingsavvik 2020 mellom kommuene og Helse Nord-Trøndelag.pdf


2019

2018

Avviksmeldinger Året 2018.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2018/Avviksmeldinger Året 2018.pdfAvviksmeldinger Året 2018.pdfpdf798560
Utskrivningsklare Året 2018.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2018/Utskrivningsklare Året 2018.pdfUtskrivningsklare Året 2018.pdfpdf277124

2017

Avviksmeldinger Året 2017.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2017/Avviksmeldinger Året 2017.pdfAvviksmeldinger Året 2017.pdfpdf1245968
Utskrivningsklare Året 2017.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2017/Utskrivningsklare Året 2017.pdfUtskrivningsklare Året 2017.pdfpdf370565

2016

Avviksmeldinger Året 2016.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2016/Avviksmeldinger Året 2016.pdfAvviksmeldinger Året 2016.pdfpdf1244626
Utskrivningsklare pasienter Året 2016.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2016/Utskrivningsklare pasienter Året 2016.pdfUtskrivningsklare pasienter Året 2016.pdfpdf433140

2015

Avviksmeldinger Året 2015.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2015/Avviksmeldinger Året 2015.pdfAvviksmeldinger Året 2015.pdfpdf1240137
Reinnleggelser Året 2015.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2015/Reinnleggelser Året 2015.pdfReinnleggelser Året 2015.pdfpdf295021
Utskrivningsklare pasienter Året 2015.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2015/Utskrivningsklare pasienter Året 2015.pdfUtskrivningsklare pasienter Året 2015.pdfpdf391371

2014

Årsstatistikk fra ReHR 2014.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2014/Årsstatistikk fra ReHR 2014.pdfÅrsstatistikk fra ReHR 2014.pdfpdf1614909
Avviksmeldinger Samarbeidsavtalen 2014.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2014/Avviksmeldinger Samarbeidsavtalen 2014.pdfAvviksmeldinger Samarbeidsavtalen 2014.pdfpdf1229737
Reinnleggelser månedlig Desember 2014.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2014/Reinnleggelser månedlig Desember 2014.pdfReinnleggelser månedlig Desember 2014.pdfpdf313833
Statistikk regional henvisningsningsmottak rehab 2014.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2014/Statistikk regional henvisningsningsmottak rehab 2014.pdfStatistikk regional henvisningsningsmottak rehab 2014.pdfpdf2873349
Utskrivningsklare månedlig Desember 2014.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2014/Utskrivningsklare månedlig Desember 2014.pdfUtskrivningsklare månedlig Desember 2014.pdfpdf413587

2013

Avviksmeldinger Året 2013.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2013/Avviksmeldinger Året 2013.pdfAvviksmeldinger Året 2013.pdfpdf2828896
Reinnleggelser Des 2013.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2013/Reinnleggelser Des 2013.pdfReinnleggelser Des 2013.pdfpdf700112
Statistikk regional henvisningsningsmottak rehab 2013.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2013/Statistikk regional henvisningsningsmottak rehab 2013.pdfStatistikk regional henvisningsningsmottak rehab 2013.pdfpdf1160527
Utskrivningsklare Des 2013.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2013/Utskrivningsklare Des 2013.pdfUtskrivningsklare Des 2013.pdfpdf1308248

2012

HNT Kommune - avviksmeldinger (2 bilder) 2012.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2012/HNT Kommune - avviksmeldinger (2 bilder) 2012.pdfHNT Kommune - avviksmeldinger (2 bilder) 2012.pdfpdf157901
Reinnleggelser status okt 2012(13.11.2012).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2012/Reinnleggelser status okt 2012(13.11.2012).pdfReinnleggelser status okt 2012(13.11.2012).pdfpdf1486176
Utskrivningsklare Des 2012.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2012/Utskrivningsklare Des 2012.pdfUtskrivningsklare Des 2012.pdfpdf241649

Forbruksstatistikk per kommune

2010-2013

Forbruksdata Voksenpsykiatri - HNT (Heldøgn, poliklinikk).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Forbruksstatistikk per kommune/2010-2013/Forbruksdata Voksenpsykiatri - HNT (Heldøgn, poliklinikk).pdfForbruksdata Voksenpsykiatri - HNT (Heldøgn, poliklinikk).pdfpdf4089171
Forbruksdata somatikk - HNT (heldøgn, liggedøgn).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Forbruksstatistikk per kommune/2010-2013/Forbruksdata somatikk - HNT (heldøgn, liggedøgn).pdfForbruksdata somatikk - HNT (heldøgn, liggedøgn).pdfpdf4932188
Forbruksdata somatikk - HNT og St.Olav (Heldøgn, poliklinikk).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Forbruksstatistikk per kommune/2010-2013/Forbruksdata somatikk - HNT og St.Olav (Heldøgn, poliklinikk).pdfForbruksdata somatikk - HNT og St.Olav (Heldøgn, poliklinikk).pdfpdf4000081
Forbruksdata somatikk - HNT reinnleggelser.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Forbruksstatistikk per kommune/2010-2013/Forbruksdata somatikk - HNT reinnleggelser.pdfForbruksdata somatikk - HNT reinnleggelser.pdfpdf4037818
Forbruksdata somatikk - St.Olav (Heldøgn, poliklinikk).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Forbruksstatistikk per kommune/2010-2013/Forbruksdata somatikk - St.Olav (Heldøgn, poliklinikk).pdfForbruksdata somatikk - St.Olav (Heldøgn, poliklinikk).pdfpdf2377552
Forbruksdata somatikk - liggedøgn utskrivningsklare.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Forbruksstatistikk per kommune/2010-2013/Forbruksdata somatikk - liggedøgn utskrivningsklare.pdfForbruksdata somatikk - liggedøgn utskrivningsklare.pdfpdf1065103

2010-2012

Forbruksdata somatikk - HNT aldersgrupper.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Forbruksstatistikk per kommune/2010-2012/Forbruksdata somatikk - HNT aldersgrupper.pdfForbruksdata somatikk - HNT aldersgrupper.pdfpdf973543
Forbruksdata somatikk - HNT fag og diagnoser.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Forbruksstatistikk per kommune/2010-2012/Forbruksdata somatikk - HNT fag og diagnoser.pdfForbruksdata somatikk - HNT fag og diagnoser.pdfpdf826742

Fant du det du lette etter?