Logo samhandling.

Statistikk og rapporter

Samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser, henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner, avviksmeldinger på samarbeidsavtalen, forbruksstatistikk per kommune etc.

Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner

2019

2018

Statistikk sykehushenvisninger rehab 1 tert 2018.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Statistikk sykehushenvisninger rehab 1 tert 2018.pdfStatistikk sykehushenvisninger rehab 1 tert 2018.pdf
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 1 tert 2018.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 1 tert 2018.pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 1 tert 2018.pdf
Statistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2018.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Statistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2018.pdfStatistikk sykehushenvisninger rehab 2 tert 2018.pdf
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2018.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2018.pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2 tert 2018.pdf
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger HMN rehab 3 tert 2018 (hele året).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger HMN rehab 3 tert 2018 (hele året).pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger HMN rehab 3 tert 2018 (hele året).pdf
Statistikk sykehushenvisninger HNT rehab 3 tert 2018 (hele året).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Statistikk sykehushenvisninger HNT rehab 3 tert 2018 (hele året).pdfStatistikk sykehushenvisninger HNT rehab 3 tert 2018 (hele året).pdf
Årsrapport 2018 ReHR - RVE.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2018/Årsrapport 2018 ReHR - RVE.pdfÅrsrapport 2018 ReHR - RVE.pdf

2017

Årsrapport 2017 ReHR.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2017/Årsrapport 2017 ReHR.pdfÅrsrapport 2017 ReHR.pdf
Statistikk sykehushenvisninger rehab 2017 (hele året).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2017/Statistikk sykehushenvisninger rehab 2017 (hele året).pdfStatistikk sykehushenvisninger rehab 2017 (hele året).pdf
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2017 (hele året).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2017/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2017 (hele året).pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2017 (hele året).pdf

2016

Årsrapport 2016 ReHR.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2016/Årsrapport 2016 ReHR.pdfÅrsrapport 2016 ReHR.pdf
Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2016.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2016/Statistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2016.pdfStatistikk fastlege og spesialist henvisninger rehab 2016.pdf
Statistikk sykehushenvisninger rehab 2016.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2016/Statistikk sykehushenvisninger rehab 2016.pdfStatistikk sykehushenvisninger rehab 2016.pdf

2015

Årsrapport 2015 ReHR.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Henvisninger private rehabiliteringsinstitusjoner/2015/Årsrapport 2015 ReHR.pdfÅrsrapport 2015 ReHR.pdf

Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen

2019

2018

Avviksmeldinger Året 2018.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2018/Avviksmeldinger Året 2018.pdfAvviksmeldinger Året 2018.pdf
Utskrivningsklare Året 2018.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2018/Utskrivningsklare Året 2018.pdfUtskrivningsklare Året 2018.pdf

2017

Avviksmeldinger Året 2017.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2017/Avviksmeldinger Året 2017.pdfAvviksmeldinger Året 2017.pdf
Utskrivningsklare Året 2017.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2017/Utskrivningsklare Året 2017.pdfUtskrivningsklare Året 2017.pdf

2016

Avviksmeldinger Året 2016.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2016/Avviksmeldinger Året 2016.pdfAvviksmeldinger Året 2016.pdf
Utskrivningsklare pasienter Året 2016.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2016/Utskrivningsklare pasienter Året 2016.pdfUtskrivningsklare pasienter Året 2016.pdf

2015

Avviksmeldinger Året 2015.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2015/Avviksmeldinger Året 2015.pdfAvviksmeldinger Året 2015.pdf
Utskrivningsklare pasienter Året 2015.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2015/Utskrivningsklare pasienter Året 2015.pdfUtskrivningsklare pasienter Året 2015.pdf
Reinnleggelser Året 2015.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2015/Reinnleggelser Året 2015.pdfReinnleggelser Året 2015.pdf

2014

Årsstatistikk fra ReHR 2014.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2014/Årsstatistikk fra ReHR 2014.pdfÅrsstatistikk fra ReHR 2014.pdf
Avviksmeldinger Samarbeidsavtalen 2014.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2014/Avviksmeldinger Samarbeidsavtalen 2014.pdfAvviksmeldinger Samarbeidsavtalen 2014.pdf
Statistikk regional henvisningsningsmottak rehab 2014.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2014/Statistikk regional henvisningsningsmottak rehab 2014.pdfStatistikk regional henvisningsningsmottak rehab 2014.pdf
Utskrivningsklare månedlig Desember 2014.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2014/Utskrivningsklare månedlig Desember 2014.pdfUtskrivningsklare månedlig Desember 2014.pdf
Reinnleggelser månedlig Desember 2014.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2014/Reinnleggelser månedlig Desember 2014.pdfReinnleggelser månedlig Desember 2014.pdf

2013

Avviksmeldinger Året 2013.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2013/Avviksmeldinger Året 2013.pdfAvviksmeldinger Året 2013.pdf
Statistikk regional henvisningsningsmottak rehab 2013.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2013/Statistikk regional henvisningsningsmottak rehab 2013.pdfStatistikk regional henvisningsningsmottak rehab 2013.pdf
Reinnleggelser Des 2013.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2013/Reinnleggelser Des 2013.pdfReinnleggelser Des 2013.pdf
Utskrivningsklare Des 2013.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2013/Utskrivningsklare Des 2013.pdfUtskrivningsklare Des 2013.pdf

2012

HNT Kommune - avviksmeldinger (2 bilder) 2012.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2012/HNT Kommune - avviksmeldinger (2 bilder) 2012.pdfHNT Kommune - avviksmeldinger (2 bilder) 2012.pdf
Reinnleggelser status okt 2012(13.11.2012).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2012/Reinnleggelser status okt 2012(13.11.2012).pdfReinnleggelser status okt 2012(13.11.2012).pdf
Utskrivningsklare Des 2012.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser og avviksmeldinger på samarbeidsavtalen/2012/Utskrivningsklare Des 2012.pdfUtskrivningsklare Des 2012.pdf

Forbruksstatistikk per kommune

2010-2013

Forbruksdata Voksenpsykiatri - HNT (Heldøgn, poliklinikk).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Forbruksstatistikk per kommune/2010-2013/Forbruksdata Voksenpsykiatri - HNT (Heldøgn, poliklinikk).pdfForbruksdata Voksenpsykiatri - HNT (Heldøgn, poliklinikk).pdf
Forbruksdata somatikk - HNT (heldøgn, liggedøgn).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Forbruksstatistikk per kommune/2010-2013/Forbruksdata somatikk - HNT (heldøgn, liggedøgn).pdfForbruksdata somatikk - HNT (heldøgn, liggedøgn).pdf
Forbruksdata somatikk - HNT og St.Olav (Heldøgn, poliklinikk).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Forbruksstatistikk per kommune/2010-2013/Forbruksdata somatikk - HNT og St.Olav (Heldøgn, poliklinikk).pdfForbruksdata somatikk - HNT og St.Olav (Heldøgn, poliklinikk).pdf
Forbruksdata somatikk - HNT reinnleggelser.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Forbruksstatistikk per kommune/2010-2013/Forbruksdata somatikk - HNT reinnleggelser.pdfForbruksdata somatikk - HNT reinnleggelser.pdf
Forbruksdata somatikk - St.Olav (Heldøgn, poliklinikk).pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Forbruksstatistikk per kommune/2010-2013/Forbruksdata somatikk - St.Olav (Heldøgn, poliklinikk).pdfForbruksdata somatikk - St.Olav (Heldøgn, poliklinikk).pdf
Forbruksdata somatikk - liggedøgn utskrivningsklare.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Forbruksstatistikk per kommune/2010-2013/Forbruksdata somatikk - liggedøgn utskrivningsklare.pdfForbruksdata somatikk - liggedøgn utskrivningsklare.pdf

2010-2012

Forbruksdata somatikk - HNT aldersgrupper.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Forbruksstatistikk per kommune/2010-2012/Forbruksdata somatikk - HNT aldersgrupper.pdfForbruksdata somatikk - HNT aldersgrupper.pdf
Forbruksdata somatikk - HNT fag og diagnoser.pdfhttps://hnt.no/seksjon/statistikk/Documents/Forbruksstatistikk per kommune/2010-2012/Forbruksdata somatikk - HNT fag og diagnoser.pdfForbruksdata somatikk - HNT fag og diagnoser.pdf

Fant du det du lette etter?