HELSENORGE
Regional koordinerende enhet Midt

Rapporter og statistikk

Her finner du årsrapport og nyeste statistikk over henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. 

2023

Statistikk fastlege og spesialisthenvisninger 1. tertial

Statistikk fra regional vurderingsenhet for rehabilitering i Helse Midt-Norge. Presentasjonen viser antall henvisninger fra fastleger og spesialister, antall innvilgede og antall avslag, rehabiliteringsinstitusjoner pasientene har fått innvilget til innenfor og utenfor Helse Midt-Norge, diagnosergrupper, aldersfordeling og hvilke kommuner de kommer fra. 
Sammendrag for 1.tertial 2023 viser en nedgang på 4  % i henvisningsmengde sammenlignet med 1.tertial 2022. Det var 907 innvilgede henvisninger og 829 avslag. Det var størst nedgang i innvilgede henvisninger til pasienter i diagnosegruppen langvarige muskel og bløtdelssmerter.

Statistikk fastlege og spesialisthenvisninger 1. tertial (powerpoint, pdf)

Statistikk sykehushenvisninger 1. tertial

​Statistikk fra regional vurderingsenhet for rehabilitering i Helse Midt-Norge. Presentasjonen viser henvisninger fra Helse Nord-Trøndelag på pasienter som er i direkte forløp fra sykehusene. Henvisningene er ikke rettighetsvurdert ved RVE, det er kun en videreformidling til rehabiliteringsinstitusjonene. 
Sammendrag for 1.tertial 2023 viser at det var 52 pasienter som ble henvist. Det er en nedgang på 16 % sammenlignet med 1.tertial 2022. Det er mest ortopediske pasienter som henvises, i tillegg er det noen med hjertesykdom og hjerneskade/slag. Det ble sendt flest pasienter til Meråker kurbad, Unicare Helsefort og Selli.​


Statistikk sykehushenvisninger 1. tertial (powerpoint, pdf)

2022

​Årsrapport 2022 (pdf)

Statistikk 


Behov for eldre statistikk? 

Ta kontakt med AnneKristine.Vevelstad@helse-nordtrondelag.no

Fant du det du lette etter?