HELSENORGE
Tidligere "Raskere tilbake"

Arbeidsrettet behandling og rehabilitering

Målsetningen for arbeidsrettet rehabilitering er at sykmeldte arbeidstakere raskere skal kunne komme tilbake på jobb. Rehabiliteringstilbudet skjer ved polikliniske konsultasjoner, dagtilbud eller døgntilbud.

Henvisning, diagnoseoversikt og ventetider

Ved søknad om arbeidsrettet rehabilitering eller behandling er det viktig at informasjon om arbeids- eller studiestatus er med.

Henvisning sendes direkte til behandlingsstedet, som selv foretar rettighetsvurdering.

Tilbudet gjelder personer som har muskel- og skjelettlidelser eller vanlige psykiske lidelser (som for eksempel angst og depresjon). Tilbudet gjelder også allmenne og uspesifiserte lidelser.

Private tilbud

Betania Malvik (betaniamalvik.no)

Friskgården (friskgarden.no)

Muritunet (muritunet.no)

Avtaler om arbeidsrettet rehabilitering mellom Helse Midt-Norge og private rehabiliteringsinstitusjoner (PDF)

Offentlige tilbud

Helse Møre og Romsdal

Tilbudsoversikt for raskere tilbake (helse-mr.no)

Helse Nord-Trøndelag

Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Sykehuset Levanger (hnt.no)Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Levanger (hnt.no)Jobbmestrende oppfølging

St.Olavs hospital

Fant du det du lette etter?