Henvisning til rehabilitering og habilitering

Rutiner for henvisning til privat rehabilitering og habilitering i spesialisthelsetjenesten er forskjellig, avhengig av hvor henvisningen kommer fra.

Henvisninger fra fastleger og avtalespesialister

Send henvisning elektronisk

Vi har ikke eget søknadsskjema ifm henvisning til rehabilitering og habilitering. Henvis pasienten elektronisk på samme måte som du oppretter og sender en elektronisk henvisning til øvrige tjenester ved helseforetaket. Henvisningen skal sendes til regional vurderingsenhet HMN via Norsk helsenett. 
Dersom elektronisk henvisning ikke kan benyttes, sendes henvisning til 
Regional vurderingsenhet for rehabilitering, Helse Nord-Trøndelag HF, Postboks 333, 7601 Levanger

Henvisninger vedrørende innelagte pasienter ved Helse Nord-Trøndelag HF

Det skal sendes melding til RVE, som så formidler til ønsket institusjon.

Henvisninger vedrørende innelagte pasienter St.Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal

Henvisningen skal gå direkte til institusjonen.

Henvisninger fra poliklinikker i Helse Midt-Norge

Fra poliklinikker i helseforetaket skal henvisninger gå til RVE for rettighetsvurdering, dersom pasienten ikke er i et forløp der rehabilitering kommer som en naturlig følge. Benytt poliklinisk notat, velg sykehusenhet Levanger og send det elektronisk til postkassen "Henvisninger og søknader RVE".Ventetider (RVE)https://hnt.no/helsefaglig/tjenester/regional-koordinerende-enhet/henvisning-til-rehabilitering-og-habilitering/ventetider-rveVentetider (RVE)Ventetider for rehabiliterings- og habiliteringstilbudene i Helse Midt finner du på helsenorge.no - velg behandlingssted.
Prioritering av henvisningerhttps://hnt.no/helsefaglig/tjenester/regional-koordinerende-enhet/henvisning-til-rehabilitering-og-habilitering/prioritering-av-henvisningerPrioritering av henvisningerPrioritering av henvisninger til spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner.09.10.2017 22:00:00
Sjekkliste for henvisninghttps://hnt.no/helsefaglig/tjenester/regional-koordinerende-enhet/sjekkliste-for-henvisningSjekkliste for henvisningHva må henvisning til rehabilitering i privat rehabiliteringsinstitusjon gi svar på? Sjekkliste for fastleger og avtalespesialister.09.10.2017 22:00:00

Fant du det du lette etter?