HELSENORGE
Rehabilitering og habilitering

Behandlingssteder i Midt-Norge

I spesialisthelsetjenesten er det habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetakene (sykehusene) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket. 

Habilitering i helseforetak (sykehus)

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Nord-Trøndelag HF

Habiliteringstilbud i Helse Nord-Trøndelag

St. Olavs hospital HF

Habilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner

Rehabilitering i helseforetak (sykehus)

Helse Møre og Romsdal

Klinikk for kreftbehandling og rehabiliteringMork rehabiliteringssenter​

Helse Nord-Trøndelag

Rehabiliteringstilbud i Helse Nord-Trøndelag

St.Olavs hospital

Rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner

Rehabiliteringsinstitusjoner 

Arbeidsrettet behandling og rehabilitering

Private og offentlige tilbud innen arbeidsrettet behandling og rehabilitering i Helse Midt-Norge

Fant du det du lette etter?