HELSENORGE
Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning

Habilitering

Tilbudene er diagnoseuavhengig, men er vesentlig rettet mot pasienter i habiliteringstjenestens målgruppe, med medfødte eller ervervede nevrologiske sykdommer/tilstander.

Habiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller som gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Private institusjoner som har habiliteringstilbud

Meråker kurbad

Fant du det du lette etter?