HELSENORGE
Rehabiliteringstilbud

Hjerneslag og traumatiske hjerneskader

Rehabiliteringstilbudene omfatter rehabiliteringen som starter etter akuttbehandlingen ved slagenheter på sykehusene, intensiv trening lengre ute i pasientforløpet og ved langvarige/kroniske tilstander.

​I Helse Midt har vi rehabiliteringstilbud til pasienter med hjerneslag og traumatiske hjerneskader i alle helseforetak og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Midt-Norge RHF har avtale med.

Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassende tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging. Rehabiliteringstilbudene gis som dagtilbud og/eller døgntilbud.

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Helse Nord-Trøndelag , Sykehuset LevangerHelse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus (helse-mr.no)St.Olavs hospital, Avdeling for erhvervet hjerneskade (stolav.no)

Private institusjoner som har rehabiliteringstilbud

Meråker kurbad

Beskrivelse av rehabiliteringstilbud ved Meråker kurbad - døgn gruppe (PDF)Beskrivelse av rehabiliteringstilbud ved Meråker kurbad - dag gruppe (PDF)meraker-kurbad.no

Unicare Helsefort

Beskrivelse av rehabiliteringstilbud ved Unicare Helsefort (PDF)unicare.no
Fant du det du lette etter?