HELSENORGE
Rehabiliteringstilbud

Lungesykdommer

Rehabilitering til pasienter med alvorlig lungesykdom og etter operasjoner. Rehabilitering kan starte umiddelbart etter sykehusopphold eller senere i sykdomsforløpet, avhengig av sykdommens utvikling.

Rehabiliteringen gis som dag og/eller døgnbehandling, og gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Sykehus som har rehabiliteringstilbud

Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger

Private institusjoner som har rehabiliteringstilbud

Namdal rehabiliteringssenter

Namdal rehabiliteringssenter (namdalrehab.no) Beskrivelse av rehabiliteringstilbud ved Namdal rehabiliteringssenter (pdf)

Treningsklinikken

Treningsklinikken (treningsklinikken.no)

Selli rehabilitering

Selli rehabilitering (selli.no)

Muritunet

Muritunet (muritunet.no) Beskrivelse av rehabiliteringstilbud ved Muritunet - dagopphold (pdf) Beskrivelse av rehabiliteringstilbud ved Muritunet - døgnopphold (pdf)

Unicare Røros

Unicare Røros (unicare.no)
Fant du det du lette etter?