HELSENORGE

Ungdomsrådet

Vi skal bidra til å forbedre sykehushverdagen, tilbudet til ungdom og måten du blir tatt i mot på i Helse Nord-Trøndelag.

Ungdomsrådet
  

 

Om ungdomsrådet

 

Ungdomsrådet i Helse Nord-Trøndelags brukerutvalg for barn og ungdom.

  • Ungdomsrådet skal arbeide for å utvikle og opprettholde gode helsetjenester til ungdom.
  • Ungdomsrådet skal ha innflytelse og bli hørt, når det gjelder tjenester og behandlinger sykehusene tilbyr barn og unge.
  • Ungdomssrådet skal drøfte og gi uttrykk for sine meninger i saker som handler om pasienttilbudet for unge brukere, samt tilbud som gis barn og unge når deres foresatte er pasienter.

Les mer om Ungdomsrådets oppgaver (mandat)

Kontaktinformasjon

Helse Nord-Trøndelag HF
Ungdomssrådet
Postboks 333
7601 Levanger

E-post: ung@hnt.no

Medlemmer

Leder

Emilie Haugan
Emilie Haugan (født 1998), oppvokst i Stjørdal. Studerer sykepleie ved Nord universitet i Levanger, representerer Diabetesforbundet.

Nestleder

Kayla P. Rotmo
Kayla P. Rotmo (født 2002), bor på Skogn, representerer Astma- og allergiforbundet.

Medlemmer

Andrea Indbryn
Andrea Indbryn (født 2005), fra Namsos.

Astrid-Laurence D. Reppen
Astrid-Laurence D. Reppen (født 1998), fra Leka, representerer ADHD Norge og Dysleksiforbundet.

Martin Nonseth Skaanes
Martin Nonseth Skaanes (født 2003), fra Verdal.

Barne og ungdomsrådet Sigrid.jpg
Sigrid Gording Hermo (født 2004), fra Skogn

Hvorfor er vi med i ungdomsrådet

«Jeg er med i Ungdomsrådet fordi det å være ungdom i spesialisthelsetjensten kan være skummelt, og jeg vil bidra til å skape trygge rammer og trygge overganger til voksenavdelinger».
Emilie Haugan

«Jeg er med  i Ungdområdet fordi jeg da kan gjøre en forskjell for ungdom som er på sykehus. Og skape bedre forhold mellom sykehus og ungdom".
Kayla P. Rotmo

«Jeg vil gjøre dagene på sykehus bedre for barn og ungdom".
Andrea Indbryn

Vil du bli med i ungdomsrådet?

Vi ønsker flere engasjerte ungdommer med i arbeidet. Ta kontakt med Koordinator for ungdomsrådet, Marit Lise Haugberg, dersom du tenker at dette er noe for deg.

Telefon: 74 09 81 90
E-post: ung@hnt.no

Les mer om Ungdomsrådet i vår egen brosjyre

Møtereferat

20192018


Fant du det du lette etter?