Korona

Rehabilitering etter covid-19

Oversikt over sykehus (helseforetak) og private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Midt-Norge med rehabiliteringstilbud etter covid-19 sykdom.

Nasjonal veileder om rehabilitering etter covid-19 (helsedirektoratet.no)

Sykehus i Helse Midt-Norge med rehabiliteringstilbud

Sykehuset Levanger

Sykehuset Levanger har rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått covid-19 infeksjon. Rehabiliteringen gis ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Levanger.

Rehabilitering covid-19 ved Sykehuset Levanger 

Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus har rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått covid-19 infeksjon. Rehabiliteringen gis ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund.

Rehabilitering covid -19 ved Ålesund sjukehus (helse-mr.no)

Private institusjoner i Helse Midt-Norge med rehabiliteringstilbud

Meråker kurbad

Meråker kurbad har rehabiliteringstilbud til pasienter etter covid-19 som har et komplekst sykdomsbilde. Tilbudet inngår i diagnosegruppen "Komplekst sykdomsbilde". 

Meråker kurbad (meraker-kurbad.no)

Muritunet

Muritunet har rehabiliteringstilbud til pasienter etter covid-19 som har lungeproblemer og/eller et komplekst sykdomsbilde. Tilbudet inngår i diagnosegruppen "Lungesykdommer" og "Komplekst sykdomsbilde". 

Muritunet (muritunet.no) 

Namdal Rehabilitering

Namdal rehabilitering har rehabiliteringstilbud til pasienter etter covid-19 som har lungeproblemer. Tilbudet inngår i diagnosegruppen "Lungesykdommer". 

Namdal Rehabilitering (namdalrehab.no)

Selli Rehabiliteringssenter

Selli rehabilitering har rehabiliteringstilbud til pasienter etter covid-19 som har lungeproblemerog/eller et komplekst sykdomsbilde . Tilbudet inngår i diagnosegruppen "Lungesykdommer" og "Komplekst sykdomsbilde".

Selli Rehabiliteringssenter (selli.no)

Treningsklinikken

Treningsklinikken har rehabiliteringstilbud til pasienter etter covid-19 som har lungeproblemer. Tilbudet inngår i diagnosegruppen "Lungesykdommer". 

Treningsklinikken (treningsklinikken.no)

Unicare Røros

Unicare  Røros har rehabiliteringstilbud til pasienter etter covid-19 som har lungeproblemer. Tilbudet inngår i diagnosegruppen "Lungesykdommer". 

Unicare Røros (unicare.no)Fant du det du lette etter?