HELSENORGE

Fagråd for pasientsamarbeid

Hensikten med fagrådets arbeid er å bidra til å sikre gode helhetlige pasientforløp, med særlig vekt på overgang mellom sykehus og kommune. Målgruppen er alle aldersgrupper uavhengig av diagnoser, og med særlig fokus på pasienter / brukere med komplekse og/eller langvarige og koordinerte tjenester.

​Hovedfokus for fagrådet er retningslinje 1.

Mandat - Fagråd for pasientsamarbeid (pdf)

Medlemmer - Fagråd for pasientsamarbeid (pdf)​​

Møter 2022

1.februar

​​

1.mars


26.april14.juni13.september15.november

Møter 2021

Dokumenter fra alle møter

Møteplan 2022 Fagråd for pasientsamarbeid.pdf

Møteplan 2021

2021.11.25 Referat Fagråd for pasientsamarbeid 25.11.21.pdf

2021.11.15 Helsefellesskap - Samarbeidsavtaler.pdf

Presentasjon Fagråd Pasientsamarbeid - Jonas Sjømæling - 25.11.21.pdf

Søknad hospitering helseforetak og kommuner - innsendt.pdf

2021.11.08 Hospiteringsprosjekt.pdf

2021.11.22 Skjema samhandlingsavvik - utkast.pdf

Foreløpig program og påmelding til pas sikkerhets konf.pdf​​

2021.09.28 Referat Fagråd for pasientsamarbeid.pdf

Handlingsplan for samhandling 2022 - 2026.pdf

28.09.21 Demensforum NT.pdf

Akuttmedisinsk kjede Møte fagråd pasientsamarbeid 28.09.21.pdf

YPMD-prosjektpresentasjon.pdf

2021.02.15 Referat Fagråd for pasientsamarbeid.pdf

2021.02.15. Informasjon - fagrådsmøte.pptx.pdf

04.05.21 Referat Fagråd for pasientsamarbeid.pdf

2021.05.04 Presentasjon Samarbeid om barn og unge Etablering av arbeidsgruppe.pdf

28.05.21 Referat Fagråd for pasientsamarbeid.pdf

2021.05.28 Presentasjon Samarbeid om barn og unge Etablering av arbeidsgruppe.pdf

2021.05.28 Rapport samhandlingsavvik 2020 mellom kommuene og Helse Nord-Trøndelag.pdf​​Fant du det du lette etter?